• 09/15/2017

DAFTAR ULANG DAN PENGISIAN KRS SEMESTER GASAL TA 2017/2018

DAFTAR ULANG DAN PENGISIAN KRS SEMESTER GASAL TA 2017/2018

150 150 FPER

Daftar ulang dan pengisian KRS semester gasal untuk TA 2017/2018 dilaksanakan pada 18 s/d 23 September 2017.