• 11/15/2017

UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL TAHUN 2017

UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL TAHUN 2017

150 150 FPER

Ujian tengah semester gasal TA 2017/2018 dilaksanakan pada 20 s/d 26 November 2017.